biuro@ptppd.pl  12 422 16 55

"Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych"

Kraków, 5-6 września 2019

Konferencja

Program konferencji

CZWARTEK, 5.09.2019 

9:00  10:00 Rejestracja uczestników  
10:00 - 11:30 Możliwości i ograniczenia zastosowania grupowej psychoterapii psychodynamicznej w leczeniu pacjenta młodzieżowego z Zespołem Aspergera

Ewa Stachowiak
Ewelina Rejner-Cupiał

11:30 - 12:00 przerwa na kawę  
12:00 - 13:30 Rozwój i patologia seksualności w koncepcjach psychoanalitycznych prof. Mateusz Stróżyński
13:30 - 15:00 obiad  
15:00 - 16:30

Wycofanie z kontaktu dziecka i depresja poporodowa matki. Psychodynamiczna terapia matki i niemowlęcia

dr Magdalena Chrzan-Dętkoś
16:30 - 18:00 Intrapsychiczne i interpersonalne uwarunkowania uzależnień od substancji psychoaktywnych u dzieci i młodzieży dr Ewa Wojtynkiewicz
18:00 - 18:30 przerwa na kawę  
18:30 - 20:00 Systemy neuroafektywne w psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży-opis przypadku  dr Cezary Żechowski     
20:00     Lampka wina  

 

PIĄTEK 6.09.2019

8:00   9:00 Rejestracja uczestników, wydanie słuchawek  
9:00 - 10:30 Kryzys tożsamości w okresie dorastania a rozproszenie tożsamości w zaburzeniach osobowości

prof. Karin Ensink
prof. Frank Yeomans

10:30 - 11:00 przerwa na kawę  
11:00 - 12:30 Terapia MBT i TFP w pracy z młodzieżą prof. Karin Ensink
12:30 - 14:00 MBT i TFP skoncentrowane na traumie w leczeniu dzieci, adolescentów i rodziców ze złożonymi problemami psychicznymi prof. Karin Ensink
14:00 - 14:30 przerwa na kawę  
14:30 - 16:00 Terapia młodych dorosłych doświadczających kłopotów z wejściem w samodzielną dorosłość prof. Frank Yeomans

Prelegenci

Prof. Karin Ensink jest psychologiem i profesorem psychologii dzieci i młodzieży w Kanadzie. Jest odpowiedzialna za rozwój sieci leczenia opartego na mentalizacji dla klinicystów i naukowców. Jest autorką Mentalization Based Treatment dla dzieci i opublikowała wiele artykułów na temat rozwoju mentalizacji, roli mentalizacji jako czynnika odporności w kontekście urazów i zaburzeń osobowości u dorosłych, rodziców, nastolatków i dzieci. Ukończyła doktorat w UCL z Peterem Fonagym i Mary Target w sprawie oceny mentalizowania dzieci podczas pracy w AFC w Londynie. Prowadzi szkolenia z zakresu oceny mentalizacji u terapeutów, dorosłych, młodzieży, dzieci i rodziców.

Prof. Frank Yeomans, profesor psychiatrii w Weill Medical College na Cornell University, wykładowca Centrum Szkolenia i Badań Psychoanalitycznych na Uniwersytecie Columbia, dyrektor do spraw szkoleń i superwizor w Instytucie Zaburzeń Osobowości w Nowym Jorku. W imieniu Instytutu zajmuje się działalnością dydaktyczną poza Stanami Zjednoczonymi. Autor wielu publikacji z zakresu problematyki leczenia zaburzeń z pogranicza i innych.

 

Miejsce konferencji

ICE Kraków

International Conferences & Entertainmen

Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17

 

 

 

 

Wskazówki dojazdu:

http://icekrakow.pl/informacje-praktyczne