Prelegenci


Marcus Evans
{{MORE}} Marcus Evans jest psychoanalitykiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Rozpoczął pracę w służbie zdrowia psychicznego jako pielęgniarz psychiatryczny, po czym przez 40 lat pracował jako psychoterapeuta z dorosłymi pacjentami w ramach narodowej służby zdrowia. W szczególności dużą uwagę poświęca stosowaniu myślenia psychoanalitycznego w środowisku medycznym. Przez 20 lat pełnił funkcję koordynatora pielęgniarstwa, a przez 5 lat pracował jako ordynator oddziałów dla dorosłych i młodzieży w Tavistock & PortmanTrust. Jest autorem dwóch książek o psychoanalizie w środowisku medycznym:
Making Room for Madness in Mental Health oraz Psychoanalytic Thinking in Mental HealthSettings.
Susan Evans
{{MORE}} Susan Evans jest psychoterapeutką psychoanalityczną z niemal czterdziestoletnim doświadczeniem w placówkach zdrowia psychicznego narodowej służby zdrowia, w tym udzielając pomocy dzieciom w dziedzinie tożsamości płciowej. Oprócz tego, była pracownikiem naukowym na Uniwersytecie East London i prowadziła szkolenia w Klinice Tavistock. Obecnie przyjmuje w prywatnym gabinecie w południowowschodnim Londynie. Jest członkiem Brytyjskiej Fundacji Psychoterapii oraz zarejestrowała się w Brytyjskiej Radzie Psychoanalitycznej. W 2021 r., wspólnie z Marcusem, Susan opublikowała książkę
Gender Dysphoria: A therapeutic model for working with children, adolescents and young adults.Aleksandra Chodecka
{{MORE}}Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku uzyskała tytuł dr nauk społecznych. Jej rozprawa doktorska dotyczyła rozwoju psychoseksualnego u kobiet. Posiada certyfikat Seksuologa Klinicznego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz specjalizację w zakresie psychoseksuolog. Ukończyła Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz czteroletnie szkolenie prowadzenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. W 2019r. uzyskała certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Od 2003 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne pod stałą superwizją. Pracuje na dziennym oddziale psychiatrycznym NZOZ, w Klinice Endokrynologii i Reumatologii Dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K Jonschera Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, jest wykładowcą Podyplomowych Studiów „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” przy Instytucie Psychologii UAM.Ma doświadczenie w prowadzeniu diagnozy osób transpłciowych, psychoterapii indywidualnej, grupowej i par, poradnictwie dotyczącym trudności pojawiających się w rozwoju psychoseksualnym. Pracuje z osobami borykającymi się z zaburzeniami nastroju (zaburzenia afektywne, lękowe), zaburzeniami osobowości, problemami relacyjnymi, kryzysami, trudnościami w obrębie funkcjonowania psychoseksualnego – dysfunkcje seksualne, zaburzenia identyfikacji płciowej, różnicowania płciowego (DSD). Prowadzi diagnozę i psychoterapię osób dorosłych oraz diagnozę i konsultacje psychologiczno - seksuologiczne dotyczące dzieci i młodzieży.
Agnieszka Izdebska
{{MORE}} Psycholożka ze specjalizacją w zakresie psychoseksuologii, seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka, superwizorka Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz superwizorka szkoleniowa Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Zatrudniona na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu broniąc pracę zatytułowaną Poziom organizacji osobowości a rewiktymizacja dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie. Autorka artykułów naukowych, monografii oraz rozdziałów w pracach zbiorowych dotyczących problematyki seksualności człowieka oraz osobowości.Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference-Focused Psychotherapy.
Emilia Soroko
{{MORE}}dr hab., prof. UAM, Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Kieruje Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej. Interesuje się psychopatologią osobowości, psychologią narracyjną, opowieściami autobiograficznymi, a także podej¬ściem jakościowym i mieszanym w aspekcie metod wywoływania danych werbalnych jak i ich analizy. Autorka monografii Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach (2014).
Andrzej Trzęsicki
{{MORE}} Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor PTP oraz PTPPd. Certyfikowany Psychoteraputa TFP, aktualnie w trakcie procesu certyfikacji na superwizora i nauczyciela TFP. Założyciel Dolnośląskiego Centrum Psychodynamicznego. Doświadczenie zawodowe zbierał pracując między innymi na Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz współpracując przez 16 lat z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Interesuje się analizą porównawczą modeli terapeutycznych opartych na koncepcjach psychoanalitycznych oraz relacją umysł - mózg w kontekście psychoterapii psychodynamicznej.

Jeremi Jan Kośmicki
{{MORE}} lek. med Jeremi Jan Kośmicki psychiatra, absolwent I Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Certyfikowany Psychoterapeuta PTPPd, Certyfikowany Superwizor Psychoterapii PTPPd, Certyfikowany Psychoterapeuta ISTFP, Certyfikowany Superwizor Socjoterapii Sekcji Socjoterapii PTP. Członek współzałożyciel PTPPd, v-prezes Zarządu Głównego PTPPd w dwóch kadencjach.
Magdalena Przystańska
{{MORE}} Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.Posiada specjalizację kliniczną w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży oraz psychoseksuologii.Obecnie w trakcie czteroletniego procesu szkoleniowo-superwizyjnego przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu terapeuty TFP (Transference Focused Psychotherapy – Terapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA).Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Pracuje w Poznańskim Centrum Psychodynamicznym, oraz na Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży z Dysforią Płciową w Zalasewie. Od wielu lat związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza jako wykładowca na Studiach Podyplomowych: „Seksuologia Kliniczna Opiniowanie-Edukacja-Terapia.” Prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży, rodziców i specjalistów dotyczące rozwoju i patologii seksualnej. Biegły sądowy w zakresie seksuologii.
Marcin Kramek
{{MORE}} Marcin Kramek jest psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym terapeutą uzależnień. Od ponad 20 lat prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Pracował na oddziale dziennym, poradni zdrowia psychicznego i w gabinecie prywatnym. Jest certyfikowanym psychoterapeutą TFP, w trakcie ubiegania się o certyfikat superwizora nauczyciela TFP. Jest Trenerem II stopnia PTP, certyfikowanym superwizorem PTPPd oraz PTP. Superwizuje pracę w szpitalach psychiatrycznych i poradniach zdrowia psychicznego. Prowadzi superwizje indywidualne i grupowe. Od 2005 roku jest współpracownikiem KCP w Krakowie, a od 2006 DCP we Wrocławiu.
Marta Orańska-Szałomska
Moderatorka Konferencji
{{MORE}} Marta Orańska-Szałomska - psycholog, psychoterapeutka psychodynamiczna, absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Pracuje w ramach praktyki prywatnej, wcześniej 10 lat zawodowo związana z publicznym sektorem ochrony zdrowia psychicznego w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Aktywnie zaangażowana w promowanie wiedzy psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach organizowanych wspólnie z GOPP Konferencji. Pełni funkcję wiceprezeski Pomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.