biuro@ptppd.pl  12 422 16 55

"Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych"

Kraków, 5-6 września 2019

Zapisy

Formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji zostanie potwierdzony po wniesieniu opłaty konferencyjnej. Prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłaty, ze względu na dużą ilość osób zainteresowanych konferencją i ograniczoną ilość miejsc.

W przypadku braku wpłaty w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia, rezerwacja zostanie anulowana. Jeśli nie ma możliwości zrobienia przelewu w PLN (np. z banku zagranicznego) koszt Konferencji należy opłacić w Euro lub dolarach amerykańskich zgodnie z cenami w zakładce Opłata konferencyjna.

Pola oznaczone symbolem * są obowiązkowe.

Dane do faktury:

Adres korespondencyjny - proszę podać, jeżeli jest inny niż adres do faktury:

Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej (ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków), wpisane do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 285776, NIP: 676-235- 92-40, REGON 120520347. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

Opłata konferencyjna

wpłata do 31 maja 2019

500 PLN/ 120 €/ 130 $ dla członków PTPPd
700 PLN/ 160 € /185 $ dla pozostałych osób

wpłata po 31 maja 2019

600 PLN/ 140 € / 160 $ dla członków PTPPd
800 PLN/ 190 € / 210 $ dla pozostałych osób

Opłata obejmuje: wstęp na konferencję, symultaniczne tłumaczenie wykładów, prezentacji i dyskusji oraz catering.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków

Alior Bank S.A. nr konta: 58 2490 0005 0000 4530 4197 4624

nr IBAN rachunku: PL58 2490 0005 0000 4530 4197 4624 
kod SWIFT (BIC): ALBPPLPW

Jeśli nie ma możliwości zrobienia przelewu w PLN (np. z banku zagranicznego) koszt Konferencji należy opłacić w Euro lub dolarach amerykańskich.