Komitet Organizacyjny Konferencji

Bożena Gramatyka - Przewodnicząca,
Katarzyna Gwóźdź,
Paulina Mikulaścik-Wąsacz,
Henryk Nowacki,
Danuta Pisarek,
Magdalena WojciechowskaRada Programowa Konferencji

Maria Bazan - Przewodnicząca,
Maciej Wilk,
Janusz Kitrasiewicz,
Zuzanna Korga

Patronat konferencji