biuro@ptppd.pl  12 422 16 55

"Psychoterapia psychodynamiczna dzieci, młodzieży i młodych dorosłych"

Kraków, 5-6 września 2019

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków.

 1. Operatorem serwisu www.konferencjapsychodynamiczna.pl jest Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej z siedzibą w Krakowie, ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków, nr KRS 0000285776,
 2. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej pozostaje Administratorem danych osobowych, z możliwością ustanowienia pełnomocnika na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).
 4. Poprzez gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego nazwa.pl S.A. (dawniej NetArt Spółka Akcyjna S.K.A.), ul. Cystersów 20a, 31-553 Kraków. KRS nr: 0000508122.
 5. Administrator Danych posiada wgląd w logi serwera zapisywane przez operatora hostingowego.
 6. Serwis gromadzi dane dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP),
 8. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika, nie dotyczy to sytuacji określonej w ust. 2.
 9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w tym w szczególności w celu organizacji danego przedsięwzięcia wskazanego w formularzu oraz w celach marketingowych – jedynie w zakresie działania Towarzystwa oraz jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika.
 10. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 11. Serwis korzysta z plików cookies:
  1. zapamiętujących identyfikator sesji, pozwalające na rozpoznanie, czy użytkownik pozostaje zalogowanym,
  2. zapamiętujących akceptację komunikatu informującego o stosowaniu cookies,
  3. Cookies podmiotów trzecich - Google Analityks - pozwalające na zbieranie danych o zachowaniu użytkownika na stronie, zgodnie z polityką prywatności Google: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/
 12. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 13. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 14. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  7. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 15. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 16. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 17. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 18. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 19. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 20. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 21. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 22. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www., a przez to uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych.
 23. Akceptując postanowienia Polityki Prywatności oraz korzystając z zawartości serwisu, szczególnie poprzez deklarowanie uczestnictwa w organizowanych przez Administratora danych przedsięwzięciach, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podanym zakresie.
 24. Dane użytkownika gromadzone są na serwerach Administratora danych i podlegają ochronie.
 25. Wgląd do danych mają jedynie upoważnieni do tego reprezentanci Administratora oraz podmioty upoważnione, w zakresie koniecznym do realizacji powierzonych im zadań.
 26. Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, żądania ich poprawy lub usunięcia.
 27. Żądanie usunięcia danych osobowych ze zbioru Administratora równoznaczne jest z żądaniem zaprzestania ich przetwarzania, przez co rozumiane jest jako odstąpienie przez użytkownika od ewentualnych umów łączących go z Administratorem.